metalshop   /   Všeobecné podmínky kreditového systému

Všeobecné podmínky kreditového systému

kredity_cz

 

 

Všeobecné podmínky kreditového systému Metalshop

 1. Metalshop kreditový systém je název programu, který společnost Metalshop.cz  s.r.o. nabízí všem registrovaným uživatelům na www.metalshop.cz. Základním principem kreditového systému je získávání bodů, které můžete následně využívat jako slevu při další objednávce.  


 2. Členství v Metalshop kreditovém systému vzniká registrací na webových stránkách www.metalshop.cz. Za řádnou registraci se považuje registrace, ve které jsou pravdivě uvedeny údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště (všechna povinná pole). Obdržením potvrzení o provedení registrace získává uživatel oprávnění využívat výhod členství Metalshop kreditového systému. Členství v Metalshop kreditovém systému je bezplatné. Získávat kredity může jakákoliv fyzická či právnická osoba, která souhlasí s podmínkami zakotvenými ve Všeobecných podmínkách a podmínkách Metalshop kreditového systému. V případě zneužití mechanismu a výhod kreditového systému je možné uživateli znemožnit získávání a/nebo čerpání bodů a to jak dočasně tak trvale. 

  Vytvořením registrace zákazník potvrzuje svůj souhlas se Všeobecnými podmínkami a pravidly kreditového systému.
  Zakázat zisk bodů v rámci Metalshop kreditového systému lze v případě, že:
  a) Uživatel při registraci poskytl nesprávné informace
  b) Uživatel zneužil mechanismus a výhody Metalshop kreditového systému
  c) na základě oznámení uživatele Metalshop kreditového systému, resp. v případě jeho úmrtí

  Uživatel Metalshop kreditového systému, jehož členství zaniklo a z důvodu uvedených pod písmeny a), b), c) ztrácí nárok na použití bodů nasbíraných na účtu uživatele a na všechny ostatní možné výhody plynoucí z členství v Metalshop kreditovém systému.


 3. Zisk bodů

  Registrovaný uživatel po zaplacené objednávce získá na svůj účet zpět 5% hodnoty objednávky (bez dopravy) v kreditech. V případě dopravy na dobírku se kredity připíšou až po 14 dnech. Kredity nelze přenášet na jiné uživatele, ani další účty.


 4. Využití bodů

  Nasbírané body může registrovaný uživatel uplatnit v objednávce v prvním kroku košíku. Následně se mu hodnota bodů odečte ve formě slevy u objednávky. Nelze uplatnit větší množství kreditů, než které uživatel má nasbírané na svém účtě. Slevu ve formě kreditů také nelze kombinovat s možností uplatnění slevového, či dárkového poukazu. Nelze uplatnit větší množství bodů, než je hodnota objednávky (bez dopravy).


 5. Vrácení bodů

  V případě vrácení zboží z transakce, v níž byly použity body, se hodnota využitých bodů připočte zpět na účet klienta. V případě vrácení zboží z objednávky, za níž byly přičteny body, se hodnota bodů, která byla připočtena za zboží, odečte.


 6. Případy neuznání připsání bodů

  Body nebudou uživateli uznány v následujících případech
  a) Body byly získány v rozporu s dobrými mravy.
  b) Body byly získány z důvodu omylu nebo technické chyby systému


 7. Všeobecná ustanovení Metalshop kreditového systému

  Výhody Metalshop kreditového systému a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná a zanikají z důvodů uvedených v článku 2 těchto Všeobecných podmínek a pravidel Metalshop kreditového systému. Body získané uživatelem Metalshop kreditového systému představují prostředky k získání slevy na další nákup a jsou použitelné pouze v rámci Metalshop kreditového systému

  Metalshop.cz s.r.o. si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat Všeobecné podmínky Metalshop kreditového systému. Metalshop.cz s.r.o. si vyhrazuje právo na změny, zejména obratového koeficientu (např. v případě devalvace měny či jiných zásahů vyšší moci). Datum ukončení činnosti Metalshop kreditového systému se vyhlási na webových stránkách minimálně jeden kalendářní měsíc předem, po tomto datu nebudou dále přidělovány body

  Body v Metalshop kreditovém systému expirují po 12 měsících od získání.

  Tyto Všeobecné podmínky Metalshop kreditového systému vstupují v platnost 1.2.2021

 

Buď první, kdo se dozví o akcích a novinkách a získej slevu 100 Kč na první nákup.