metalshop   /   Zákaznické fotografie

Zákaznické fotografie

I. Podmínky a princip nahrávání fotografií

 • Zákazníci nahrávají fotografie prostřednictvím webového rozhraní.
 • Každý Zákazník může k jednomu produktu nahrát maximálně jednu fotografii.
 • Po odeslání fotografie posoudí její kvality tým Metalshopu. V případě, že projde procesem schválení, obdrží Zákazník na svůj e-mail slevový kupón v hodnotě 50 Kč. Na 1 objednávku (bez ohledu na to, kolik obsahovala položek) je možné získat maximální slevu 50 Kč. Takto získanou slevu může Zákazník uplatnit na jakýkoliv nákup v hodnotě nad 500 Kč. Slevový kupón obdržený po schválení fotografie nelze směnit za hotovost a není převoditelný na jinou osobu.
 • Zákazník prohlašuje, že zaslaná fotografie je fotografií Zákazníka a jím pořízeného produktu, a že Zákazník splňuje podmínky stanovené těmito pravidly.
 • Na fotografii bude společně s produktem vyobrazen pouze Zákazník a žádná další osoba.
 • Fotografie Zákazníka musí být v souladu s těmito pravidly, právními předpisy a obecnými morálními zásadami. Fotografie v rozporu s pravidly, právními předpisy či morálkou, stejně jako fotografie osob, které nesplní požadované podmínky pro nahrávání fotografií budou zamítnuty.
 • Nebude docházet k žádnému automatizovanému rozhodování ani profilování. Metalshop.cz s.r.o. si vyhrazuje právo zamítnout kteroukoliv fotografii bez udání důvodu. Posouzení fotografie náleží společnosti Metalshop.cz s.r.o. a je konečné.

II. Autorská práva, licence

 • Odesláním fotografie zákazník prohlašuje, že je jediným nositelem práv ke všem předmětům ochrany fotografie a že udělením licence nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob. Zákazník odesláním fotografie uděluje společnosti Metalshop.cz s.r.o. k fotografii nevýhradní licenci. Licence je udělena bez jakéhokoliv omezení. Za udělení licence nenáleží Zákazníkovi žádná odměna, resp. odměna je součástí vzájemných plnění plynoucích z těchto pravidel.
 • Informace o zákazníkovi jsou pro další využití anonymizovány s výjimkou uvedení země, ze které byla objednávka realizována.
 • Zákazník souhlasí se zveřejněním fotografie. Zákazník rovněž souhlasí s úpravami fotografie vhodnými pro její zveřejnění, se zařazením fotografie do díla souborného nebo jejím spojením s jinými díly. Odesláním fotografie dáváte souhlas s rozšiřováním Vaší podoby vyobrazené na zaslané fotografii. Zákazník bere na vědomí, že fotografie jsou zobrazeny veřejně prostřednictvím sítě internet a k fotografiím tak bude mít přístup neomezený počet osob. Fotografie nebudou předány do žádné třetí země (ale mohou tam být prostřednictvím sítě internet přístupné). Vzhledem k volnému přístupu k zaslaným fotografiím na internetu neodpovídá Metalshop s.r.o. za jejich případné stažení a užití třetími osobami. Zákazník bere na vědomí, že nahrané fotografie jsou marketingovým nástrojem, a proto budou i součástí marketingové prezentace společnosti Metalshop.cz s.r.o.
 • Odvoláním tohoto souhlasu dochází ke skončení smlouvy dle těchto pravidel.

Buď první, kdo se dozví o akcích a novinkách, 1x týdně.